Ako objednávať?

 1. Zašlite nám nasledujúce informácie:
 • Požadované rozmery (priemer/hrúbka) vášho žetónu alebo mince (pozrite si náš Katalóg výrobkov)
 • Požadovaná zliatina
  • Ak chcete skopírovať existujúci žetón alebo mincu, pošlite nám vzorku poštou.
 • Požadované množstvo
 • Dizajn prednej strany (líca) ako aj zadnej strany (rubu):
  •  Štandardné prevedenie
  • Personalizované prevedenie: Pošlite nám skicu, výkres, súbor alebo logo
 1. Do 2 pracovných dní od nás dostanete:
 • Cenovú ponuku
 1. Platba:
 • Zaplaťte svoju objednávku: bankovým prevodom alebo systémom PayPal

*Poznámka: platbu môžete uskutočniť v USD a EUR

 

 1. Schválenie predlohy:
 • predbežným návrhom na schválenie (alebo úpravu) s oboma stranami v skutočnej veľkosti
 • Po schválení rozvrhnutia (predlohy) a potvrdení objednávky ide objednávka do výroby.
 • Vaša objednávka bude hotová približne do 3 týždňov.

 

 

 

 

 

 

 

Akým spôsobom je váš návrh vyrazený na minci alebo žetóne?

KROK 1: LOGO/VÝKRES/FOTOGRAFIA/NÁPAD

Návrh nám poskytnite ako logo, výkres, pokyny zostavovateľa obrázka, ktoré budú použité ako základ pre našu predlohu.
Stap 1 logo-foto

KROK 2: PREDBEŽNÝ NÁVRH

Predbežný návrh zostavíme na základe prijatých informácií. Návrh sa použije ako východisko pre technický výkres.
Stap 2 voorontwerp

KROK 3: TECHNICKÝ VÝKRES

Technický výkres vychádza z predbežného výkresu. Jednoduché skopírovanie obrázka väčšinou nezabezpečí peknú mincu alebo žetón. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam naši dizajnéri vedia, ako návrh zdôrazniť, aby sa obrázok náležite preniesol na mincu alebo žetón.

Technický výkres sa zašle zákazníkovi na schválenie v skutočnej veľkosti pred výrobou

 

Stap 3 technische tekening

 

KROK 4: MATRICA

Až po schválení sa vyryjú matrice. Rytina na matrici je zrkadlovým obrazom technického výkresu.

 

 

Stap 4 matrijs

 

 

 

KROK 5: RAZBA MINCE

Keď je matrica pripravená, môžu sa mince začať raziť. Obraz na minci dokonale zodpovedá technickému výkresu, ktorý sa mierne líši od predlohy poskytnutej našim zákazníkom
Stap 5 slaan van de munt

 

 

 

 

 

Request Quote
close slider