Широка продуктова гама

 • Всички често използвани сплави
 • Всякакви размери:
  • Диаметър: 17,5 – 40mm
  • Дебелина: 1,4 – 3,0mm
 • Всякакви покрития:
  • Еднометални
  • Двуметални
  • Жетони с вдлъбнатини

Продупчени жетони

Request Quote
close slider